Participatietoeslagen

De participatietoeslagen gelden voor alle kinderen, dus ook voor de kinderen geboren vóór 1 januari 2019. Hieronder kan je een overzicht vinden van deze verschillende toeslagen.

Karretje Rechts

Kinderopvangtoeslag

Wie gebruik maakt van kinderopvang waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,23 EUR per opvangdag.

Interesse? Lees hier alles over kinderopvang

Blokken Links

Kleutertoeslag

Kleuters die op of na 1/1/2019 drie of vier jaar worden en tijdig ingeschreven zijn in het Nederlandstalig onderwijs krijgen een toeslag van 132,60 EUR per jaar: de kleutertoeslag.

Kind School Links

Schooltoeslag

Schoolgaande kinderen die opgroeien in een gezin met een lager inkomen kunnen rekenen op een schooltoeslag. Het bedrag is afhankelijk van de gezinsgrootte en het inkomen van het gezin en wordt per schooljaar toegekend.

Klik hier voor meer informatie over de Zorgtoeslagen of de Sociale Toeslagen

Woont jouw gezin in Wallonië of Brussel, maar bezoekt je kindje een door de Vlaamse Gemeenschap vergunde, niet-inkomensgerelateerde kinderopvang in Vlaanderen of Brussel-Hoofdstad? Is jouw zoon of dochter al wat ouder en volgt hij of zij onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende of gesubsidieerde school voor lager of secundair onderwijs? Ook in bovenstaande gevallen kan je genieten van een kinderopvangtoeslag en/of kleutertoeslag, en kom je in aanmerking voor een eventuele schooltoelage! Dien in beide gevallen je aanvraag zo snel mogelijk in bij KidsLife, en wij doen de rest!

Niet gevonden wat je zocht? Wil je graag meer informatie over de participatietoeslagen? 

Contacteer Ons