Privacy

Waarom verzamelen wij jouw gegevens? 

Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij heel wat persoonsgegevens nodig, zowel van gezinnen als van een sollicitant. 

Met deze gegevens kunnen wij onze dienstverlening correct uitvoeren met zo weinig mogelijk administratie voor de gezinnen en kunnen wij de juiste uitbetaling doen op basis van jouw situatie zodat jij vooral kan zorgen voor en genieten van jouw gezin.

Welke gegevens hebben wij van jou? 

Hieronder vind je een lijst van welke gegevens wij bijhouden. 

 • Identificatiegegevens: we houden bijvoorbeeld in veel gevallen de naam en geboortedatum bij om een correcte identificatie te kunnen doen, het adres om briefwisseling te kunnen versturen of binnen de wettelijk toegestane uitzonderingen het rijksregisternummer om bijvoorbeeld te communiceren met de RSZ. 
 • Contactgegevens: het gsm-nummer of e-mailadres gebruiken we om de betrokken personen te contacteren indien nodig. 
 • Familiale gegevens: voor een correcte berekening van groeipakket/kinderbijslag of startbedrag/kraamgeld met de juiste extra toeslagen houden wij binnen KidsLife je gezinssamenstelling bij.
 • Persoonlijke kenmerken en gedragsgegevens: Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen houden we algemeen bij welke taal je spreekt.  
 • Opleidings- en beroepsgegevens: om een juiste berekening te kunnen doen is het belangrijk dat we kunnen beschikken over jouw werksituatie en loongegevens om de juiste toeslagen te kunnen betalen als je loon onder bepaalde grenzen valt of je langdurig ziek bent. 
 • Financiële gegevens: om correct uit te betalen dienen we uiteraard over je rekeningnummer te beschikken
 • Medische en psychosociale gegevens: in het kader van de uitbetaling van extra toeslagen is het belangrijk dat we weten of een van jouw kinderen een medische aandoening heeft 
 • Gerechtelijke gegevens: in zeer beperkte gevallen verwerken wij gerechtelijke gegevens, bijvoorbeeld in het geval je een pleegkind in je gezin neemt of een kind adopteert

Hoe verzamelen wij jouw gegevens? 

Wij verzamelen jouw gegevens op verschillende manieren. 

Je bezorgt ons zelf je gegevens: 

 • als je als gezin aansluit bij KidsLife of de begunstigde van jouw dossier aansluit bij KidsLife
 • wanneer je solliciteert bij KidsLife
 • als je op onze website jouw eigen gegevens ingeeft omdat je geïnteresseerd bent om aan te sluiten

We ontvangen jouw gegevens van een derde: 

 • Veel van onze diensten ontvangen gegevens van een overheidsdienst, bijvoorbeeld via de sociale zekerheid voor jouw gezinssamenstelling en jouw werksituatie en jaarlijkse inkomsten

We ontvangen jouw gegevens via het gebruik van onze site, via cookies. 

Via deze cookies:  

 • kunnen we je voorkeuren onthouden, zodat je bijvoorbeeld jouw taalvoorkeur niet elke keer opnieuw moet doorgeven,  
 • werkt onze website sneller,  
 • verbeteren we onze website op basis van geanonimiseerde gegevens  
 • en kunnen we met jouw toestemming inspelen op je interesse in bepaalde diensten. 

Indien je geen cookies wenst, kan je deze op elk moment blokkeren of verwijderen in je browser. Dit kan wel de werking van onze website beïnvloeden. 

Waarom gebruiken wij jouw gegevens? 

Eerst en vooral gebruiken wij jouw gegevens om je onze diensten te verlenen: 

 • We gebruiken jouw familiale gegevens, opleidings- en beroepsgegevens, medische en psychosociale gegevens om groeipakket in Vlaanderen en/of kinderbijslag in Brussel en Wallonië correct uit te betalen
 • We gebruiken jouw financiële gegevens om op het juiste rekeningnummer over te kunnen schrijven
 • We gebruiken je identificatie- en contactgegevens om je toegang te verschaffen tot jouw klantenportaal - My KidsLife, op basis van je eID of itsme.
 • We gebruiken je identificatie- en contactgegevens ook om gerichte communicatie te doen die relevant is voor jouw situatie
 • We gebruiken jouw gebruiksgegevens op het klantenportaal My KidsLife ook om je persoonlijk te kunnen helpen bij het raadplegen en wijzigen van jouw gegevens
 • Als je solliciteert bij Kidslife verwerken wij jouw identificatie- en contactgegevens, familiale gegevens, persoonlijke kenmerken en gedragsgegevens en  opleidings- en beroepsgegevens om je aan een job te helpen. 

Wij gebruiken je gegevens ook om jouw administratieve last te verminderen en te garanderen dat wij de correcte gegevens gebruiken. Om deze reden geven wij jouw identificatie- en contactgegevens door binnen onze groep, zodat je een adreswijziging of een nieuw e-mailadres slechts eenmaal moet doorgeven. Zo bespaar je tijd en moeite en sturen wij je persoonlijke documenten zeker naar het correcte en actuele adres. 

Aan wie geven wij jouw gegevens door? 

Wij delen jouw gegevens wanneer dit noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening. Zo geven wij jouw gegevens bijvoorbeeld door aan overheidsdiensten, verzekeringsmaatschappijen, postbedelingsbedrijven of IT-bedrijven. 

Hoe beveiligen wij jouw gegevens? 

Om jouw gegevens te beveiligen nemen wij heel wat technische en organisatorische maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en bescherming van je persoonlijke gegevens te garanderen. Onze technische maatregelen omvatten onder meer netwerkbeveiliging, systeembeveiliging, firewalls, encryptie en toegangsbeheer. Op organisatorisch gebied zorgen we onder meer voor fysieke toegangsbeperking, identiteitscontroles, bewustwording bij onze medewerkers, een procedure in geval van datalekken en een nauwgezette opvolging van alles wat er met jouw gegevens gebeurde.