Over KidsLife

KidsLife Brussels vzw, opgericht door de HR - dienstengroepen LiantisGroup S en EASYPAY GROUP, zal vanaf 2019 in Brussel actief zijn als uitbetaler van de kinderbijslag. 

Onze ambitie met KidsLife reikt verder dan de correcte en stipte uitbetaling van de gezinsbijslag aan de aangesloten gezinnen. We willen uitgroeien tot een echte partner in het Brussels gezinsbeleid door de huidige en toekomstige gezinnen met kinderen optimaal te ondersteunen en te informeren. Dit doen we door een proactief onderzoek van het recht op toelagen via allerlei beschikbare data, een vlotte samenwerking met andere actoren in het gezinsbeleid en eenvoudige online en fysieke contacten met de gezinnen.  

Wij willen dé gezinspartner zijn
slider2

Onze Waarden

Betrouwbaar en deskundig

  • Kwalitatieve dienstverlening voor elk gezin
  • Stipte en correcte uitbetaling

Betrokken en toegankelijk

  • 13 kantoren verspreid over héél België en nog veel meer contactpunten via de HR -dienstengroepen en loketten Huizen van het Kind
  • Eenvoudige online en fysieke contacten.

Dynamisch en ondernemend

  • Proactief onderzoek van het recht op toelagen via allerlei beschikbare data
  • Een vlotte samenwerking met andere actoren in het gezinsbeleid

Toegewijd en zorgzaam

  • Maatschappelijke rol: elk kind alle kansen geven om zich helemaal te ontplooien​
  • Families ondersteunen en informeren rond gezinsbeleid in de ruime zin

Wil je dat KidsLife jouw kraamgeld en/of kinderbijslag uitbetaalt? 

Aanvragen