Basisbijslag

Wat is kinderbijslag?

Kinderbijslag (soms ook kindergeld genoemd) is een sociale uitkering waarop zowel werknemers als zelfstandigen met kinderen recht hebben. Naast het kraamgeld maakt kinderbijslag deel uit van de ‘gezinsbijslag’.

Fontein C1

Wie heeft recht op kinderbijslag?

Vanaf de maand die volgt op de geboorte van hun kind, hebben ouders recht op kinderbijslag. Als basisprincipe geldt dat de moeder van het kind de bijslagtrekkende is, omdat zij meestal de opvoeding van het kind op zich neemt. Wanneer dat niet het geval is, dan wordt de bijslagtrekkende de persoon die deze zorgtaak op zich neemt. Doorgaans is dat de vader, maar soms ook een van de grootouders.

De bijslagtrekkende ontvangt dus de kinderbijslag. Maar het is de rechthebbende die ze aanvraagt en dat kan een verschil betekenen, want de bijslagtrekkende is niet noodzakelijk dezelfde persoon als de rechthebbende. De rechthebbende is de persoon die werkzaam is als werknemer of als zelfstandige, meestal treedt de vader van het kind op als de rechthebbende. Niet iedereen kan zomaar als rechthebbende van een kind optreden. Er moet een band van verwantschap bestaan met het kind waarvoor de rechthebbende de kinderbijslag aanvraagt. 

Kind Slaapt boek C2

Hoe kinderbijslag aanvragen?

De manier waarop je kinderbijslag aanvraagt, hangt af van de situatie waarin jij en je gezin je bevinden:

  • Als je reeds kinderbijslag ontvangt voor een of meer kinderen of als de geboortepremie betaald werd vóór de geboorte, hoef je niets te doen. Je kinderbijslagfonds onderzoekt dan automatisch je recht op kinderbijslag.
  • Bij een eerste aanvraag vul je het aanvraagformulier in dat je kan krijgen bij je kinderbijslagfonds of via deze website.

Ontvang je nog geen kinderbijslag? Vraag het aan bij KidsLife!

Aanvragen