Mijn kind is meerderjarig

Er komen een ganse reeks verantwoordelijkheden op jouw zoon en dochter af. De kinderbijslag blijft gewoon doorlopen in onderstaande situaties. Mocht jouw zoon of dochter zich toch in een andere situatie bevinden, neem zeker contact op met KidsLife zodat wij jou verder kunnen informeren. 

My child has graduated

Schoolgaand

Wie 18 jaar is en schoolgaand heeft in de meeste gevallen recht op kinderbijslag.

Secundair Onderwijs: Wie minimum 17 lesuren volgt aan een erkende school heeft recht op kinderbijslag

Hoger onderwijs: Bij hoger onderwijs geldt dat er minimum lessen gevolgd dienen te worden voor 27 Studiepunten. 

Deeltijds onderwijs: Ook bij deeltijds onderwijs kan er recht zijn op kinderbijslag als de inkomsten van de tewerkstelling naast het deeltijds onderwijs niet meer dan 551,89 euro bruto per maand zijn.

Buitenland
Ga je op een buitenlands avontuur en studeren in het buitenland? Neem contact met ons op zodat wij jou specifieke informatie kunnen geven om het recht op kinderbijslag te behouden. 


My child had become an adult

Werkzoekende schoolverlater

Een jongere kan nog 360 dagen recht hebben op kinderbijslag indien:

  • Jonger dan 25 jaar
  • Niet langer leerplichtig zijn
  • Ingeschreven bij VDAB
  • Het maandelijks inkomen van je kind (tewerkstelling, sociale uitkering, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval, beroepsziekte) is maximaal dan 551,89 euro bruto

Die 360 dagen starten:

  • Op 1 augustus na het laatste volledige school- of academiejaar
  • De dag na het stopzetten van de laatste studie.
  • De dag na het indienen van het eindwerk

! Indien er geen inschrijving is bij de VDAB als werkzoekende schoolverlater dan eindigt de kinderbijslag: 

  • het einde van de maand van stopzetting van de lessen. 
  • het einde van de laatste maand waarin hij vakantie heeft als hij de lessen tot het einde van het schooljaar gevolgd heeft. In het middelbaar of niet-hoger onderwijs loopt die vakantie tot 31 augustus, in het hoger onderwijs tot 30 september.

Collaborate

Tewerkgesteld

Voltijds Onderwijs

Tijdens de studies mag een jongere gerust wat bijklussen. Tijdens het schooljaar geldt de regel dat hij of zij maximaal 240u mag werken per kwartaal om het recht op kinderbijslag niet te verliezen.
Tussen 2 schooljaren in mag de jongere voor de kinderbijslag onbeperkt werken in het 3e kwartaal. Stopt de jongere echter met studeren na het huidige schooljaar, dan mag hij of zij ook in het 3e kwartaal niet meer dan 240u werken.

Deeltijds Onderwijs

In meeste gevallen van deeltijds onderwijs combineert de jongere studeren me werken. De bruto-inkomsten van de jongere mag dan ook niet meer zijn dan 551,89 euro  per maand. 
Studentenjob tijdens de grote vakantie? Dan wordt er niet gekeken naar de inkomsten als de jongere het  schooljaar nadien ook nog gaat studeren. 

Twijfel of een bepaalde tewerkstelling is toegestaan om het recht op kinderbijslag te behouden? Vraag het na bij KidsLife!

Heb je vragen?

Neem contact met ons op