Image KidsLife

Wezenbijslag

Een kind van wie minstens één van de ouders overleden is, heeft recht op een vast bedrag wezenbijslag van 368,03 EUR

Als de ouder in België overlijdt dan worden wij daar automatisch van verwittigd door het rijksregister. Wij onderzoeken dan of er recht is op de wezenbijslag. Als je niet automatisch de verhoogde wezenbijslag ontvangt, neem dan eventjes contact met ons op. Bij een overlijden in het buitenland moet je ons steeds het overlijdensbericht bezorgen.


Image KidsLife

Toeslag voor kinderen met een aandoening

Dit is een  maandelijkse toeslag bovenop het basisbedrag voor een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Deze maandelijkse toeslag kan maximaal tot de leeftijd van 21 jaar toegekend worden. Op basis van het aantal punten dat het kind haalt op de medisch sociale schaal, varieert het bedrag van de toeslag. Het moet de ouders in staat stellen om de financiële gevolgen van de ondersteuningsbehoefte mee op te vangen.

Wens je graag een onderzoek op te starten, of meer informatie over een reeds genomen beslissing? Neem dan contact op met ons kinderbijslagfonds.

De dokter van de FOD sociale zekerheid evalueert de handicap of aandoening van uw kind.

Hoe vraagt u deze toeslag aan ?

Contacteer KidsLife! Wij sturen uw vraag door naar de FOD sociale zekerheid, die u de nodige documenten opstuurt ter invulling door de arts.

Wanneer ontvangt u de toeslag ?

De arts van de FOD sociale zekerheid zal de graad van de handicap of aandoening vaststellen en de periode bepalen van de ongeschiktheid.

Als uw kind begint te werken, informeer ons dan zo snel mogelijk. 

Welke zijn de bedragen van deze toeslag ?

Het bedrag van de toeslag wordt betaald op basis van het aantal punten behaald op de medisch sociale schaal:

  Geen 4 punten in pijler 1 Minstens 4 punten in pijler 1
Totaal 0 - 5 punten   84,01 EUR
Totaal 6 - 8 punten 111,89 EUR 431,00 EUR
Totaal 9 - 11 punten 261,10 EUR 431,00 EUR
Totaal 12 - 14 punten 431,00 EUR 431,00 EUR
Totaal 15 - 17 punten 490,07 EUR 490,07 EUR
Totaal 18 - 20 punten 525,08 EUR 525,08 EUR
Totaal + 20 punten 560,08 EUR 560,08 EUR

 

Contacteer ons

Voor vragen in verband met het medisch onderzoek zelf: gelieve contact op te nemen met de dienst FOD Sociale Zekerheid op het gratis nummer: 0800 987 99