Nieuwe Kinderbijslag Brussel

Vanaf 2020 verandert na Vlaanderen ook de kinderbijslag in Brussel. De overheid in Brussel garandeert dat je volgens de nieuwe regels nooit minder zal krijgen dan in 2019. KidsLife blijft ook na 2020 jouw Kinderbijslagfonds en samen gaan we voor het geluk van elk kind. Wij geven je hier graag een overzicht over de nieuwe wetgeving van de Brusselse Kinderbijslag.

Kraamgeld Brussel

Geboortepremie of Kraamgeld 

Net zoals de oude kinderbijslagwetgeving ontvang je bij de geboorte de eenmalige geboortepremie of kraamgeld. Ook bij een adoptie ontvang je nog altijd hetzelfde bedrag maar onder de naam adoptiepremie. Verwacht je een kindje na 01/01/2020 dan kan je rekenen op onderstaande bedragen 

Eerste geboorte 1100 Euro
Tweede of volgende geboorte 500 Euro

Vraag hier je kraamgeld aan


Basisbedrag nieuwe kinderbijslag Brussel

Basisbedrag Kinderbijslag 

Vanaf 2020 spreken we niet meer van rangbetaling, maar gaan we kijken naar de leeftijd van jouw kinderen. Op deze eerlijke manier krijgt elk kind waar het recht op heeft, want elk kind verdient geluk.  
De bedragen zijn afhankelijk van jouw gezinssituatie en gezinsinkomen. 

Gezinnen met 1 kind en inkomen meer dan 31.000 Euro bruto per jaar 

Geboren voor 2020 140 Euro per maand
Geboren na 2020 150 Euro per maand

Alle andere gezinnen 

Leeftijd Geboren na 01/01/2020 Geboren voor 01/01/2020

0 tot 11 jaar 

150 Euro per maand 140 Euro per maand

12 tot 17 jaar 

160 Euro per maand 150 Euro per maand
18 tot 24 jaar (kind volgt geen hoger onderwijs) 160 Euro per maand 150 Euro per maand
18 tot 24 jaar (kind volgt hoger onderwijs) 170 Euro per maand 160 Euro per maand

Kindgebonden toeslag

Wezenbijslag

Kinderen waarvan één of beide ouders overleden zijn, hebben recht op een extra tegemoetkoming.   Indien één van beide ouders overleden is, wordt het basisbedrag verhoogd met nog eens de helft van het basisbedrag. Indien beide ouders overleden zijn, wordt het basisbedrag verdubbeld. De wezenbijslag hangt vanaf 2020 niet meer af van samenwoonst van een van de ouders.  

Schoolpremie

Deze toeslag is er voor elk gezin vanaf de geboorte. Tussen de leeftijd van 3 en 5 jaar kan er alleen recht zijn op deze toeslag als jouw zoon of dochter regelmatig naar de kleuterschool gaat. Vanaf de leeftijd van 18 jaar ontvang je deze premie enkel indien er hogere studies gevolgd worden.  Deze Schoolpremie is een jaarlijkse toeslag die je ontvangt in de maand augustus. Hieronder kan je terugvinden hoeveel je zal ontvangen: 

Leeftijd Bedrag
0 tot 5 jaar 20 Euro
6 tot 11 jaar 30 Euro

12 tot 25 jaar (kind volgt geen

hoger onderwijs)

50 Euro

12 tot 25 jaar (kind volgt hoger

onderwijs)

80 Euro

Mindervaliditeitstoeslag

Kinderen met een erkende aandoening blijven het recht behouden op deze toeslag.  

Lees hier alles over kinderen met aandoening


Klant worden bij KidsLife? Dat kan snel en makkelijk online of via het aanvraagformulier

Word Klant Aanvraagformulier downloaden


Inkomsten gebonden toeslag

Elk kind verdient geluk! Om de gezinnen dan ook maximaal te ondersteunen voorzien we een extra toeslag op basis van jouw gezinsgrootte en gezinsinkomen. Bekijk hieronder of je in aanmerking komt voor deze toeslag: 

Je jaarlijks gezinsinkomen ligt lager dan € 31.000 (bedragen per maand per kind)

Leeftijd Kind Bedrag
0 tot 11 jaar 1ste kind 40 Euro
  2de kind 70 Euro
  Vanaf 3de kind 110 Euro
12 tot 24 jaar 1ste kind 50 Euro
  2de kind 80 Euro
  Vanaf 3de kind 120 Euro

Situatie eenoudergezin:

1 kind: geen recht extra toeslag
vanaf 2 kinderen: 10 Euro extra toeslag per kind
vanaf 3 kinderen:  20 Euro extra per kind

Je jaarlijkse gezinsinkomen ligt tussen € 31.000 en € 45.000 (bedragen per maand per kind) 

Kind Bedrag
1 kind geen recht
vanaf 2 kinderen 25 Euro per kind
vanaf 3 kinderen 75 Euro

KidsLife

Welk kinderbijslagfonds kies ik? 

Tot december 2020 kan je alleen jouw kinderbijslagfonds kiezen als je zwanger bent of nog geen kinderbijslag ontvangt.  
Goed nieuws! Vanaf 2021 kan iedereen klant worden bij KidsLife. Kan je niet langer wachten? Vraag dan nu al Kinderbijslag aan en wij brengen alles zo snel mogelijk in orde!

Vragen over de nieuwe kinderbijslag in Brussel? Of wil je graag klant worden bij KidsLife?

Neem contact met ons op Word Klant