De kinderbijslag in Wallonië, een 2-stappenplan

Vanaf 1 januari 2019 blijft het bestaand (federale) systeem van kracht, maar zullen een aantal nieuwe regels van toepassing zijn op alle kinderen

Vanaf 1 januari 2020 zijn de nieuwe (regionale) bedragen van toepassing op alle kinderen geboren na 1 januari 2020.
 

Lees meer

 

Handen Buik C1

Je verwacht een kindje? 

Proficiat!

Elk kind dat geboren wordt moet van in het prille begin alle kansen krijgen. Om de ouders daarbij te ondersteunen, heeft elk kindje dat geboren wordt in Wallonië en er zijn verblijfplaats heeft, recht op een 'welkom-op-deze-wereld' geschenk in de vorm van kraamgeld. 

Lees meer

Dotje KidsLife

Over KidsLife

KidsLife Wallonië vzw, werd opgericht door de HR-dienstengroepen LiantisGroup S en EASYPAY GROUP, en zal vanaf 2019 in Wallonië actief worden als uitbetaler van de gezinsbijslag. 

Onze ambitie met KidsLife reikt verder dan de correcte en stipte uitbetaling van de gezinsbijslagen aan de aangesloten gezinnen. We willen uitgroeien tot een echte partner in het gezinsbeleid door de huidige en toekomstige gezinnen met kinderen optimaal te ondersteunen en te informeren. Dit doen we door een proactief onderzoek van het recht op toelagen via allerlei beschikbare data, een vlotte samenwerking met andere actoren in het gezinsbeleid en eenvoudige online en fysieke contacten met de gezinnen.  

Meer weten

Kind Krijt C1

Naar de opvang of school in Vlaanderen/Brussel?

Woont jouw gezin in Wallonië, maar bezoekt je kindje een door de Vlaamse Gemeenschap vergunde, niet-inkomensgerelateerde kinderopvang in Vlaanderen of Brussel-Hoofdstad? Is jouw zoon of dochter al wat ouder en volgt hij of zij onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende of gesubsidieerde school voor lager of secundair onderwijs? Ook in bovenstaande gevallen kan je genieten van een kinderopvangtoeslag en/of kleutertoeslag, en kom je in aanmerking voor een eventuele schooltoelage! Dien in beide gevallen je aanvraag zo snel mogelijk in bij KidsLife, en wij doen de rest!

Meer informatie over deze toeslagen op de pagina van KidsLife Vlaanderen.

Wil je dat KidsLife je dossier gezinsbijslag beheert? Maak je aanvraag online of contacteer ons!

Aanvragen  Contact

Wij maken het leven van je gezin gemakkelijker
full-width-image