Gezinsbijslag in Brussel

De federale regelgeving inzake gezinsbijslagen blijft van kracht voor kinderen die in één van de 19 Brusselse gemeenten wonen.
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) neemt pas vanaf 1/1/2020 de bevoegdheid van gezinsbijslagen over.

Gezinsbijslagen worden toegekend aan alle kinderen in Brussel. Elk kind heeft recht op een geboortepremie, een basisbedrag en een jaarlijkse toeslag. Naast deze vaste bedragen ontvangen sommige kinderen een of meer sociale toeslagen.

Bolle Buik C1

Je verwacht een kindje? 

Proficiat!

Elk kind dat geboren wordt moet van in het prille begin alle kansen krijgen. Om de ouders daarbij te ondersteunen, heeft elk kindje dat geboren wordt in Brussel en er zijn verblijfplaats heeft, recht op een 'welkom-op-deze-wereld' geschenk in de vorm van kraamgeld. 

Lees meer

 

Dotje KidsLife

Over KidsLife

KidsLife Brussels vzw, opgericht door de HR-dienstengroepen LiantisGroup S en EASYPAY GROUP, zal vanaf 2019 in Brussel actief worden als uitbetaler van de gezinsbijslag. 

Onze ambitie met KidsLife reikt verder dan de correcte en stipte uitbetaling van de gezinsbijslagen aan de aangesloten gezinnen. We willen uitgroeien tot een echte partner in het gezinsbeleid door de huidige en toekomstige gezinnen met kinderen optimaal te ondersteunen en te informeren. Dit doen we door een proactief onderzoek van het recht op toelagen via allerlei beschikbare data, een vlotte samenwerking met andere actoren in het gezinsbeleid en eenvoudige online en fysieke contacten met de gezinnen.  

Meer weten

Kind tekent 2 C1

Kinderopvang of school in Vlaanderen?

Woont jouw gezin in Brussel, maar bezoekt je kindje een door de Vlaamse Gemeenschap vergunde, niet-inkomensgerelateerde kinderopvang in Vlaanderen of Brussel-Hoofdstad? Is jouw zoon of dochter al wat ouder en volgt hij of zij onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende of gesubsidieerde school voor lager of secundair onderwijs? In bovenstaande gevallen kan je vanaf 2019 genieten van een kinderopvangtoeslag en/of kleutertoeslag, en kom je in aanmerking voor een eventuele schooltoelage! Dien in beide gevallen je aanvraag zo snel mogelijk in bij KidsLife, en wij doen de rest!

Meer info over deze toeslagen, vind je op de website van KidsLife Vlaanderen.

Wij maken het leven van jouw gezin gemakkelijker
full-width-image

Wil je graag dat KidsLife jouw gezinsbijslagen uitbetaalt?

Aanvragen