Statusbericht

Nous vous invitons à nous retrouver au salon Babydays à Liège les 16 et 17 mars 2019. Imprimez ici votre bon de réduction de 5 EUR. A bientôt!

Ik wil adopteren

Gefeliciteerd met de adoptie van je kind!
Je kunt een adoptiepremie bekomen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Een kopie van het verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie, ingediend bij bevoegde rechtbank of bij gebrek daaraan
  • De buitenlandse adoptiebeslissing of buitenlandse beslissing tot plaatsing met oog op adoptie
  • Jij of jouw partner heeft een activiteit die recht geeft op kinderbijslag (werknemer, zelfstandige, werklozen, zieken, gepensioneerde, ...)
  • Het kind maakt deel uit van het huishouden van de adoptant.

Je kan hier jouw adoptiepremie aanvragen. Vergeet niet een bewijs van geschiktheid bij te voegen.

Aanvragen Contacteer Ons