Sociale toeslagen

De sociale toeslag werd in het leven geroepen om kinderen uit gezinnen met een lager inkomen alle kansen te geven om zich te ontwikkelen

Collaborate

Eenoudergezinnen

Je vormt een eenoudergezin als je alleen woont met je kinderen. 

Indien je gemiddeld belastbaar bruto inkomsten (verhoogd met de beroepskosten) niet hoger is dan 2.501,28 euro per maand, dan krijg je een voorlopige sociale toeslag. Indien wij niet in de mogelijkheid zijn om deze automatisch toe te kennen, heeft u de mogelijkheid om deze aan te vragen aan de hand van dit document

We kennen de toeslag pas definitief toe wanneer we de bevestiging ontvangen hebben van FOD Financiën. We evalueren dan ook de afgelopen periode. 


Longterm illness

Langdurig zieken

Ben je ziek of arbeidsongeschikt, dan heb je mogelijks recht op een toeslag. Wanneer je 7 maand ziek bent, onderzoeken wij of je recht hebt op een sociale toeslag bovenop de kinderbijslag. 

Het grensbedrag van uw inkomsten vooraleer je in aanmerking kan komen op een toeslag hangt af van jouw gezinssituatie:

  • Je woont samen met je partner en kinderen. Je hebt recht op een toeslag als je gemiddelde bruto inkomen per maand niet hoger is dan 2.582,00 euro.
  • Je woont alleen met je kinderen. Je hebt recht op een toeslag als je gemiddelde bruto inkomen per maand niet hoger is dan 2.501,28 euro

Je kan dit bedrag makkelijk berekenen door het bedrag op je aanslagbiljet bij ‘gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten’ verhoogd met beroepskosten te delen door 12.

We kennen de toeslag pas definitief toe wanneer we de bevestiging ontvangen hebben van FOD Financiën. We evalueren dan ook de afgelopen periode. 


Long-term unemployed

Langdurig werklozen & gepensioneerden

Ben je werkloos met uitkeringen of gepensioneerd, dan heb je mogelijks recht op een toeslag. Wanneer je 7 maand werkloos bent en vanaf de eerste dag pensioen onderzoeken wij of je recht hebt op een sociale toeslag bovenop de kinderbijslag. 

Het grensbedrag van uw inkomsten vooraleer je in aanmerking kan komen op een toeslag hangt af van jouw gezinssituatie:

  • Je woont samen met je partner en kinderen. Je hebt recht op een toeslag als je gemiddelde bruto inkomen per maand niet hoger is dan 2.582,00 euro.
  • Je woont alleen met je kinderen. Je hebt recht op een toeslag als je gemiddelde bruto inkomen per maand niet hoger is dan 2.501,28 euro

Je kan dit bedrag makkelijk berekenen door het bedrag op je aanslagbiljet bij ‘gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten’ verhoogd met beroepskosten te delen door 12.

We kennen de toeslag pas definitief toe wanneer we de bevestiging ontvangen hebben van FOD Financiën. We evalueren dan ook de afgelopen periode. 

Heb je nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Word Klant Neem contact met ons op