Kinderbijslag

Gezinsbijslagen worden toegekend aan alle kinderen in Brussel.

Elk kind heeft recht op een geboortepremie, een basisbedrag en een jaarlijkse toeslag. Naast deze vaste bedragen ontvangen sommige kinderen een of meer sociale toeslagen.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) neemt pas vanaf 1/1/2020 de bevoegdheid van gezinsbijslagen over. Tot dan blijft de Federale wetgeving omtrent de gezinsbijslagen geldig.

Ontving je reeds kinderbijslag bij Liantis, Group S of Horizon het Gezin dan is er voorlopig geen wijziging. Je kan blijven genieten van dezelfde bedragen en kwaliteitsvolle dienstverlening door KidsLife

Eénoudergezinnen

Je vormt een eenoudergezin als je alleen woont met je kinderen. 

Indien je gemiddeld belastbaar bruto inkomsten (verhoogd met de beroepskosten) niet hoger is dan 2.501,28 EUR per maand, dan krijg je een voorlopige sociale toeslag. Indien wij niet in de mogelijkheid zijn om deze automatisch toe te kennen, heeft u de mogelijkheid om deze aan te vragen aan de hand van dit document

We kennen de toeslag pas definitief toe wanneer we jouw inkomen doorkrijgen van de belastingen. We evalueren dan ook de afgelopen periode.

Langdurig zieken

Ben je ziek of arbeidsongeschikt, dan heb je mogelijks recht op een toeslag. Wanneer je 7 maand ziek bent, onderzoeken wij of je recht hebt op een sociale toeslag bovenop de kinderbijslag. 

Het grensbedrag van uw inkomsten vooraleer je in aanmerking kan komen op een toeslag hangt af van jouw gezinssituatie:

  • Je woont samen met je partner en kinderen. Je hebt recht op een toeslag als je gemiddelde bruto inkomen per maand niet hoger is dan 2.582,00 EUR.
  • Je woont alleen met je kinderen. Je hebt recht op een toeslag als je gemiddelde bruto inkomen per maand niet hoger is dan 2.501,28 EUR

Je kan dit bedrag makkelijk berekenen door het bedrag op je aanslagbiljet bij ‘gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten’ verhoogd met beroepskosten te delen door 12.

Langdurig werklozen en gepensioneerden

Ben je werkloos met uitkeringen of gepensioneerd, dan heb je mogelijks recht op een toeslag. Wanneer je 7 maand werkloos bent en vanaf de eerste dag pensioen onderzoeken wij of je recht hebt op een sociale toeslag bovenop de kinderbijslag. 

Het grensbedrag van uw inkomsten vooraleer je in aanmerking kan komen op een toeslag hangt af van jouw gezinssituatie:

  • Je woont samen met je partner en kinderen. Je hebt recht op een toeslag als je gemiddelde bruto inkomen per maand niet hoger is dan 2.582,00 EUR.
  • Je woont alleen met je kinderen. Je hebt recht op een toeslag als je gemiddelde bruto inkomen per maand niet hoger is dan 2.501,28 EUR

Je kan dit bedrag makkelijk berekenen door het bedrag op je aanslagbiljet bij ‘gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten’ verhoogd met beroepskosten te delen door 12.

Denk je in aanmerking te komen voor een toeslag? Of wens je meer informatie in verband met je toeslag? 

Contacteer ons

Studeren jongen Links

Mijn kind is meerderjarig

Er komen een ganse reeks verantwoordelijkheden op uw zoon en dochter af. De kinderbijslag blijft gewoon doorlopen in onderstaande situaties. Mocht jouw zoon of dochter zich toch in een andere situatie bevinden, neem zeker contact op met KidsLife zodat wij jou verder kunnen informeren.