Kinderbijslag

Geluk begint met je gezinsbijslag. Alle kinderen in Brussel hebben er recht op. Wil jij klant worden bij KidsLife? Dan ben je zeker dat je Kinderbijslag altijd stipt uitbetaald wordt. En we helpen je ook bij het verkrijgen van alle voordelen waar jouw kind recht op heeft. Kijk maar:

Gezinsbijslagen worden toegekend aan alle kinderen in Brussel.
Elk kind heeft recht op kraamgeld, een basisbedrag en een jaarlijkse leeftijdstoeslag. Naast deze vaste bedragen ontvangen sommige kinderen een sociale toeslag of participatietoeslag
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) neemt pas vanaf 1/1/2020 de bevoegdheid van gezinsbijslagen over. Tot dan blijft de Federale wetgeving omtrent de gezinsbijslagen geldig.


Child benefit for everyone

Voor iedereen

In de gezinsbijslag zitten vaste bedragen: kraamgeld, basisbijslag en jaarlijkse leeftijdstoeslag. Ze gelden zonder meer voor elk kind dat in Brussel gedomicilieerd is.

Voor iedereen


Sociale toeslag

Sociale toeslagen

De sociale toeslag werd in het leven geroepen om kinderen uit gezinnen met een lager inkomen alle kansen te geven om zich te ontwikkelen.

  • Voor éénoudergezinnen
  • Voor langdurig zieken
  • Voor langdurig werklozen en gepensioneerden

Sociale toeslagen


Orphans and children with a disability

Wezen en kinderen met een aandoening

  • Een kind van wie minstens één van de ouders overleden is, heeft recht op een wezenbijslag.
     
  • Toeslag voor kinderen met een aandoening is een maandelijkse toeslag bovenop het basisbedrag.

Wezen en kinderen met een aandoening


Participatietoeslagen

Participatietoeslagen

  • De kinderopvangtoeslag wie gebruik maakt van Nederlandstalige kinderopvang kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,23 euro per kind, per opvangdag.
  • De kleutertoeslag voor kleuters van 3 die ingeschreven zijn in het Nederlandstalig onderwijs en kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school krijgen 132,60 euro extra per jaar.
  • De schooltoeslag: vanaf het schooljaar 2019-2020 automatische betaling van de vroegere schooltoelage als jouw kind en gezin voldoet aan de voorwaarden.

Participatietoeslagen

Aanvraagformulier Participatietoeslag

Heb je nog vragen? Wil je graag kinderbijslag aanvragen? Wij zijn er om jou hierin te ondersteunen!

Word Klant Contacteer ons